Erkende opleidingen PE


Wil je bijscholing volgen waarvan de kwaliteit geborgd is en het aantal PE-punten vast staat? Dan kun je scholingsactiviteiten volgen bij opleidingsinstellingen die door Bureau Wbtv zijn aangewezen.

Via deze link vind je alle erkende opleidingen.

Deze instellingen hebben een kwaliteitsplan opgesteld en aangetoond dat zij aan de voorwaarden voor een erkende opleiding voldoen. Voor meer informatie hierover verwijst Bureau Wbtv naar het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen.